Teknik Blog

23 Kasım 2020

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapılan İhalelerde İsteklilerce Yapılacak İşlemler, Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Bu yazımızda, Kamu ihale uzmanı Sultan İLHAN hanımın hazırlamış olduğu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi idarelerce Kanun kapsamında yapılan ihalelerde, ihale sürecinde isteklilerce yapılacak işlemlerle, tekliflerin nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı ile ilgili hususlardan bahsedilecektir. Yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NA GÖRE YAPILAN İHALELERDE İSTEKLİLERCE YAPILACAK İŞLEMLER, TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI ÖZGEÇMİŞ [...]
Teknik Blog 0 Yorum
29 Eylül 2020

Okul ve Kreşlerde Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri Revizyon

MÜKAD olarak üyesi olduğumuz İklimlendirme Teknik Kurulu dağa önce kamuoyuna duyurmuş olduğu “Okul ve Kreşlerde Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri” başlıklı çalışmasında yapmış oldukları revizyon bilgilerini 28 Eylül 2020 tarihli basın toplantısı İle kamuoyu bilgisine sundu. Sunumu aşağıdan indirebilirsiniz. Okul ve Kreşlerde Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri Revizyon (powerpoint) Okul ve Kreşlerde Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri Revizyon [...]
Teknik Blog 1 Yorum
29 Eylül 2020

Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri

MÜKAD olarak paydaşı olduğumuz İklimlendirme Teknik Kurulu 28 Eylül 2020 Pazartesi günü “Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri”  ile ilgili olarak bir basın toplantısı yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Bilgilendirme detaylarını aşağıdaki pdf dosyasından okuyabilir veya indirebilirsiniz. Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri
Teknik Blog 0 Yorum
5 Ağustos 2020

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımındaki Gelişmeler; Güneş Enerji Sistemleri ve Finansman Modelleri

2019 yılında ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM-UHAD)-ASSAM International Refereed Journal Cilt: 6 Sayı: 13 yayınlanmış olan Dr. Canan Karakaş Ulusoy'un'' Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımındaki Gelişmeler; Güneş Enerji Sistemleri ve Finansman Modelleri'' konulu çalışmasını yayınlıyoruz. Çalışma Metnini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINDAKİ GELİŞMELER GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ VE FİNANSMAN MODELLERİ
Teknik Blog 0 Yorum
24 Temmuz 2020

Güdümlü Füze Sistemleri Tasarım ve Geliştirme Süreçleri

Sayın Orhan Nadar beyin "Güdümlü Füze Sistemleri Tasarım ve Geliştirme Süreçleri" başlıklı makalesini pdf olarak aşağıdaki linkten okuyabilir veya indirebilirsiniz. Güdümlü Füze Sistemleri Tasarım ve Geliştirme Süreçleri (pdf)
Teknik Blog 0 Yorum
7 Temmuz 2020

Türkiye’de Deprem Yalıtımı ve Binalarda Deprem Yalıtımlı Tasarım Esasları

Depremler, Türkiye’nin göz ardı edilemez bir gerçeğidir. Depremlerde yapıların hasar almasını engelleyerek hem can kayıplarının hem de maddi kayıpların önüne geçmek hedeflenmelidir. Binaların depremi hasarsız olarak atlatabilmesini sağlayan, kanıtlanmış tek yöntem deprem yalıtımıdır. Makalenin Tamamını Okumak İçin Tıklayınız Uğurcan Özçamur, M.Sc.
Teknik Blog 0 Yorum
24 Haziran 2020

Mekanik ve Elektrik Tesisatlarında Sismik Koruma ve Bütünleşik Tasarım

Sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir hayat yaratmak adına, binaların, gelenekselleşmişin aksine maliyeti değil, tüm hayat döngüsü maliyeti ve faydalanabilirliği göz önüne alarak tasarlanması ve inşa edilmesine verilen ad bütünleşik tasarım. Bütünleşik tasarım denince hedef  Yüksek Performanslı Yapılar oluyor. Bunun için de daha konforlu, verimli, güvenli , sağlıklı ve sürdürülebilir yapılar tasarlamamız gerekiyor. Hatta bunu yaparken de [...]
Teknik Blog 0 Yorum
10 Haziran 2020

Binalarda Enerji Tüketimi, Çevresel Etkileri ve Enerjinin Akılcı Kullanımı – 2

Makalenin ilk bölümünde,  binaların    enerji tüketimi ve çevresel etkileri üzerine  bir değerlendirme  yapılmıştı. Bu çalışmada ise,  Termodinamiğin 2. Yasasını dikkate alan  REMM, Rational Exergy Management Model’in  (Akılcı Ekserji Yönetim Modeli)  binalara uygulanmasındaki yaklaşım ele alınmıştır. Makalenin Tamamını Okumak İçin Tıklayınız Ayşe Gülbeden
Teknik Blog 0 Yorum
27 Mayıs 2020

Binalarda Enerji Tüketimi, Çevresel Etkileri ve Enerjinin Akılcı Kullanımı – 1

Tüm evren bir denge üzerine kuruludur.  Evrendeki enerji de bu dengeyi sağlamak için sürekli kılıktan kılığa girip bu kurala uyar. Evrenin talebimize uygun formda bize sunmuş olduğu enerjiyi bilinçsizce harcamak yerine, enerjinin yararlı iş üretme potansiyelini sonuna kadar değerlendirip akılcı biçimde kullanmayı seçersek,  daha az enerji ile  daha nitelikli senaryolar üretmek mümkün olur. Bu çalışmada, [...]
Teknik Blog 0 Yorum
13 Mayıs 2020

BSL-3 Yüksek Biyogüvenlik Seviyeli Tesis Tasarım ve Yapımı

Özellikle aeresol formunda yayılabilen mikroorganizmalarla çalışılan tesislerin dizayn ve yapımı kendine has özellikler içerir. Üzerinde çalışılan mikro-organizmanın türü ve yapılacak çalışmanın niteliğine göre farklı biyogüvenlik seviyelerine ihtiyaç duyarız. Biyogüvenlik seviyeleri 1 den 4’e kadar tanımlanmış olup; bu seviyenin belirlenmesinde: Üzerinde çalışılacak mikroorganizmalar ve bunların tehlike sınıfları, aerosol formunda havaya karışabilme riski, tedavi olanakları vb. Çevreye [...]
Teknik Blog 0 Yorum
  • 1
  • 2