Üyelik

Dernek Tüzüğümüz

Üyeliğinizin kabulü halinde derneğin tüzük ve yönetmeliklerine uyacağınızı, derneğin amaç ve hedefleri için çalışacağınızı, yıllık üyelik aidatını zamanında ödeyeceğinizi kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu kapsamda lütfen aşağıda yer alan dernek tüzüğümüzü inceleyiniz.

Yazdırılabilir Üyelik Formu

Fahri Üyelik Formu

Belgeler Listesi

İlgili üyelik türü için istenilen belgelerin listesi başvuru formunda belirtilmiştir.

Başvuru

Yukarıdaki belgeleri genel merkezimize elden ya da posta yoluyla iletip üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz.