MÜKAD DERGİ

Dergimiz Hakkında

MÜKAD olarak internet sitemiz üzerinden  teknik ve sosyal içerikli bir e-dergi yayını yapacağız. Bu yayınımız ile tüm yurt içi ve Yurtdışı temsilcilikler de dahil olmak üzere Başbakanlık  ve Bakanlıklara ait inşaat ve emlak daireleri, Genel Müdürlükler , resmi ve özel bankaların inşaat ve emlak daireleri, tüm kamu kurum ve kuruluşları , Üniversiteler, özel sektördeki  mühendislik, müteahhitlik ve mimarlık ile ilgili üretici, satıcı danışman ve projeciler ile paylaşılacaktır. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.

Yılda 4 sayı olarak çıkarmayı planladığımız dergimizde mühendislik ve mimarlık displinlerine ait teknik makaleler, ürün tanıtımları , sektör bileşenleri ile yapılacak söyleşi ve röportajlar, kadın mühendis gözüyle değerlendirilecek sosyal içerikler de dahil edilecektir.

Siz de makalelerinizle , ürün tanıtımlarınızla  yayınımızda yer almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.

MAKALE YAZIM KURALLARI

 • Yazar adları ve özgeçmişleri (50) kelimeyi geçmeyecek şekilde, makale ile birlikte sunulmalıdır.
 • Makale özeti, (100) kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe olarak, makale ile birlikte sunulmalıdır.
 • İngilizce makale özeti, 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde, makale ile birlikte sunulmalıdır.
 • Makaleler tercihen “Microsoft Word” yazılımında, (11) punto, tek ara, (Times New Roman) yazı karakteri kullanılarak, iki yana yaslanmış ve (1,5) aralıklı olarak yazılmalıdır.
 • Makale bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Tablo, şekil, grafik ve resim adları bunların hemen altında numaralandırılarak yer almalı ve (10) punto olarak yazılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için, eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında 10 punto, iki yana yaslı, tek satır aralıklı olmalı ve tablo, şekil, grafik ve resmin boyutunu aşmamalıdır. Alta yazılacak diğer bilgiler kaynaktan sonra yukarıdaki özelliklere uygun olmalıdır.
 • Makaleler (6) sayfayı geçemez.
 • Metin içerisinde açıklama niteliğinde dip notlar yazılmamalıdır. Dipnot niteliğindeki her türlü bilgi, numaralandırılarak metnin sonunda notlar başlığı altında yazılmalıdır.
 • Metinde yer alan alıntılar, alıntının yapıldığı yazar, soyadı ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
 • Kaynaklar metnin sonunda kaynakça bölümünde yazar soyadlarının alfabetik sırasına uygun olarak belirtilmelidir.
 • Makaleler sırası ile, Başlık, Yazar İsimleri, Özet, (İngilizce Başlık), (Abstract), Giriş, Ana Metin, Referanslar, Kaynaklar, Ekler (varsa), Özgeçmiş bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Makaleler A4 ebadında yazıcı çıktısı alabilecek formatta e-posta veya CD ile dernek merkezi adresine ulaştırılmalıdır.
 • Makalelerle birlikte sunulacak görsel dökümanların (dia, fotoğraf, resim, grafik, çizelge) orjinallerinin sunulmasına özen gösterilmelidir.
 • Makalenin Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri (5) adeti geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

 

MAKALE YAZIM ETİK KURALLARI

 • Makale konusu, mühendislik bilimleri, eğitim, gezi, sağlık, yaşam, kadın, çocuk konularından seçilmelidir.
 • Makalelerde ciddi bir dil kullanılmalı, genel ahlak kurallarına riayet edilmelidir.
 • Makalelerin yazım dili Türkçedir. Kelime seçimlerinde Türkçe kullanımına ve cümle kurulumlarında Türkçe Dil Bilgisi Kurallarına azami dikkat gösterilmelidir.
 • Makalelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi, şirket, siyasi parti menfaati öne çıkarılamaz veya hedef gösterilemez. Bu konuda reklam ve propaganda yapılamaz.
 • Makale başlığı herhangi bir firma veya siyasi bir partiye ait reklam sloganı ile aynı olamaz veya benzerlik gösteremez.
 • Makale içeriğinde her hangi bir marka, imalatçı, uygulamacı, siyasi parti, vs. tanıtım ve reklamı yapılamaz.
 • Yayınlanması teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir dergi ve kitapta yayınlanmamış olmalıdır.
 • Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayınlanamaz.
 • Yayınlanması istenen makale dergi yayın kurulunun onayı ile yayınlanabilir.
 • Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacı ile yanlış bilgiler verilemez.
 • Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğu altındadır.