Tüzük

Dernek Tüzüğümüz

Üyeliğinizin kabulü halinde derneğin tüzük ve yönetmeliklerine uyacağınızı, derneğin amaç ve hedefleri için çalışacağınızı, yıllık üyelik aidatını zamanında ödeyeceğinizi kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu kapsamda lütfen aşağıda yer alan dernek tüzüğümüzü inceleyiniz.