Hakkımızda

MÜKAD Yönetim Kurulu

MÜKAD, yapı, hizmet ve diğer sektörlerde, özel kesim veya kamuda çalışan mühendis ve mimar kadınlar tarafından 19.02.2018 tarihinde kuruldu. Derneğimiz, Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun, çağdaş eğitimin sağlanabilmesi ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan başarılı çocukların ve gençlerin desteklenmesi, hayata kazandırılması için katkı amacını taşımaktadır. Bu bakımdan gelir sağlama adına mesleki bilgi ve birikimini sektör yararına sunmak suretiyle genç mühendis ve mimarların eğitimine katkıda bulunma gayretindedir. Yine buna yönelik olarak kurslar, seminerler, kongre ve konferanslar düzenlemek suretiyle gelir elde etmeye çalışmaktadır. Eğitimde kız çocuklarının aleyhine olan fırsat eşitsizliğini gidermeye yönelik olarak örgün eğitimdeki kız çocuklarının oranını artırma çalışmalarına katkı sağlama misyonuna sahiptir.

Tüm bu amaçlarına ulaşma adına dergi, gazete, kitap, bildiri, doküman vb. yayınlar çıkarma hedefi bulunan Derneğin, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine katkı sağlayacak araştırma, değerlendirme, bilinçlendirme projeleri hazırlama – yürütme çalışmaları bulunmaktadır. Bu bakımdan kadın, eğitim, gençlik, çocuk, aile, engelliler, kültür ve sanat, yaşlılar, sürdürülebilirlik gibi konularda ulusal ve uluslararası toplantılar, sempozyumlar, açık oturumlar, paneller, toplantılar organize etme hedefi bulunmaktadır.

MÜKAD, sahip olduğu dernek organları ve üyelerinden aldığı güçle Avrupa Birliği fonları, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer fon sağlayan kurumlardan aldığı destekle sosyal alanda kadının varlığını güçlendirme çalışmalarına devam etmektedir.

Misyonumuz

Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun, çağdaş eğitimin sağlanabilmesi ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan başarılı çocukların ve gençlerin desteklenmesi, hayata kazandırılması, eğitimde kız çocuklarının aleyhine olan fırsat eşitsizliğini gidermeye yönelik olarak örgün eğitimdeki kız çocuklarının oranını artırma çalışmalarına katkı sağlamak.

Vizyonumuz

Türkiye’de, dünyada kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini ve ayrımcılığın ortadan kalkmasını sağlamak.

Değerlerimiz

 • Atatürk İlke ve Devrimlerine saygı
 • Cinsiyet ayrımcılığa karşı çıkma
 • Kadını ve kız çocuklarını güçlendirme
 • Kadın ticareti, cinsel ve diğer istismarlara karşı çıkma
 • Desteğe muhtaç kadın ve kız çocuklarına sahip çıkma
 • Demokrasi ve katılım bilinci
 • Hukukun üstünlüğü

Tüzük

Hedeflerimiz

 • Ekonomik dezavantajlı kadın ve kız çocukların desteklenmesi, hayata kazandırılmaları
 • Yapı sektöründeki yenilikler hakkında kadın mühendislerin bilgilendirilmeleri
 • Genç kadın mühendis ve mimarların mesleki yeterliliklerinin artırılması
 • Kurs, seminer, kongre ve konferanslarla bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi
 • Okullarda meslek tanıtımları yapılması
 • Eğitimde fırsat eşitsizliğinin kaldırılması için örgün eğitimdeki kız çocukları oranının artırılması
 • Eğitimli ve meslek sahibi kadınların sayısının artırılması
 • Çevre bilinci ve kültürel mirasla ilgili farkındalığın artırılması
 • Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine derneğin faaliyet alanları ekseninde destek sağlanması
 • Avrupa Birliği ve diğer ulusal – uluslararası fon kaynaklarının kullanılması
 • Ulusal ve uluslararası yardım toplama faaliyetleri yürütmek